Organizational Structure


Institute Leadership Team

Team Leader: Chen, Nai-fang
Members: He, Qi-shen Zhong, Mei-sun Zhou, Lie Gu, Yue-guo Li, Peng-yi

HQ of BeiwaiOnline
Dean: Chen, Nai-fang (President of BFSU)
Vice Dean: Gu, Yue-guo (Executive Dean)     Li, Peng-yi   Wang, Xiu-ming    Cao, Wen   Wang, Tong

Copyright ©2001-2004 beiwaionline.com , All Rights Reserved